Navigation Menu
Amnesty International

Amnesty International

By on mrt 9, 2020 in Mensen- en kinderrechtenorganisaties |

Wanneer we het hebben over mensenrechtenorganisaties kunnen we natuurlijk niet om Amnesty International heen. Deze organisatie onderneemt al decennialang acties tegen onterechte gevangenschappen, martelingen en executies die helaas nog steeds overal ter wereld plaatsvinden. Het betreft veelal onschuldige burgers die vanwege deelname aan bepaalde politieke activiteiten gevangen zijn genomen. Omdat het vaak om oneerlijke processen gaat, voert Amnesty International campagnes voor een onvoorwaardelijke vrijlating van deze politieke gevangenen. Hoewel dit soort acties nog steeds een belangrijk onderdeel vertegenwoordigen binnen deze mensenrechtenorganisatie zijn het aantal doelstellingen in de loop van de jaren verveelvoudigd. Zo houdt Amnesty International zich inmiddels ook bezig met bijvoorbeeld de strijd tegen klimaatverandering.

Protestbrieven

Amnesty International is opgericht in 1961 door Peter Benenson (1921-2005), een Engelse jurist. Benenson was kennelijk iemand die zich het leed van anderen enorm aantrok. Naar aanleiding van een krantenartikel over een onrechtvaardig incident in Portugal voelde hij zich genoodzaakt om actie te ondernemen tegen de Portugese overheid en uiteindelijk tegen elke autoriteit die het waagde onschuldige burgers op een brute wijze neer te drukken. Dit principe vormde vervolgens het uitgangspunt van Amnesty International. De acties die werden ondernomen kenmerkten zich reeds vanaf het prille begin door het schrijven van protestbrieven naar alle regeringen in de wereld die zich schuldig maakten aan het gevangennemen en martelen van burgers die er ‘afwijkende’ politieke en/of religieuze opvattingen op na hielden. Deze schrijfacties werden en worden tegenwoordig nog steeds ondernomen door talloze vrijwilligers die deze mensenrechtenorganisatie een warm hart toedragen.

Acties tegen de doodstraf

Vanaf 1977 begon Amnesty International te ageren tegen de doodstraf. De mensenrechtenorganisatie is van mening dat de doodstraf een gruwelijke, maar bovenal een onmenselijke straf is, die om die reden zou moeten worden afgeschaft. Bovendien treft ook deze straf vaak mensen die ‘afwijkende’ politieke meningen verkondigen en daarom moeten worden ‘opgeruimd’. Bovendien beschikken deze onschuldige slachtoffers vaak over onvoldoende middelen om zich zo goed mogelijk te kunnen verdedigen. De vraag is echter in hoeverre Amnesty International er in geslaagd is om het aantal doodvonnissen terug te dringen. De ontwikkelingen zijn hoopgevend, want In de afgelopen decennia hebben vele landen de doodstraf afgeschaft. Toch zijn er nog steeds landen die doodvonnissen voltrekken, waaronder de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië en China. Amnesty International gaat dan ook onverminderd door met haar campagnes tegen deze onmenselijke executies.

Antidiscriminatie

Omdat Amnesty International zich onder meer baseert op de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens’ zet deze mensenrechtenorganisatie zich ook in om alle vormen van discriminatie tegen te gaan. Zo wordt er bijvoorbeeld gestreden voor de rechten van vrouwen, de rechten van mensen met een andere seksuele geaardheid en de rechten van oorlogsvluchtelingen. Maar ook sociaal-economische rechten worden verdedigd. Zo heeft iedereen recht op onderwijs, recht op schoon drinkwater en recht op een dak boven zijn/haar hoofd. Kortom, Amnesty International vecht voor een leefbare wereld voor ons allemaal.

Explorable