Navigation Menu
Wetgeving abortus

Wetgeving abortus

By on okt 7, 2020 in Diverse soorten wetgeving |

Aan het begrip abortus kleven verscheidene ethische bezwaren en voorheen was abortus dan ook per definitie verboden in Nederland. In 1984 heeft de Nederlandse overheid er echter voor gekozen om abortus toe te staan en sindsdien bestaat er een wetgeving over het plegen van abortus. Deze wetgeving staat beschreven in de Wet Afbreking Zwangerschap, die echter...

Read More
Wetgeving (huis)dieren

Wetgeving (huis)dieren

By on jun 7, 2020 in Diverse soorten wetgeving |

Ook voor huisdieren gelden bepaalde regels en wetten. Deze wetgeving heeft in eerste instantie betrekking op het welzijn van de dieren die gehouden worden. Onder huisdieren worden zowel gezelschapsdieren als productiedieren verstaan. Ook zijn er bepaalde regels van toepassing voor het begraven van (huis)dieren. Tenslotte bestaat er een wetgeving over het houden van...

Read More
Wetgeving huiselijk geweld

Wetgeving huiselijk geweld

By on mei 2, 2020 in Diverse soorten wetgeving |

Geweld in huiselijke kringen komt helaas vaker voor dan we denken. Omdat huiselijk geweld achter gesloten deuren plaatsvindt hebben andere familieleden of omwonenden meestal geen enkel idee van wat er zich afspeelt. Geheimhouding speelt namelijk een grote rol bij huiselijk geweld. De misère mag absoluut niet ruchtbaar worden. Deze geheimhouding wordt dan ook vaak...

Read More
Wetgeving discriminatie

Wetgeving discriminatie

By on jan 26, 2020 in Diverse soorten wetgeving |

In de Nederlandse samenleving zijn allerlei wetten van toepassing die het sociale verkeer moeten regelen. Een van die wetten is de Nederlandse wet over discriminatie, die stelt dat discriminatie verboden is. Deze wet gaat uit van het gegeven dat iedereen gelijk(waardig) is en dat iedereen recht heeft op een gelijke behandeling in gelijksoortige situaties. Algemene...

Read More
Wetgeving asbest

Wetgeving asbest

By on dec 21, 2019 in Diverse soorten wetgeving |

Omdat asbest over brandwerende eigenschappen beschikt bleek de grondstof uitermate geschikt als bouw- en isolatiemateriaal. Vanaf de Tweede Wereldoorlog werd asbest dan ook regelmatig verwerkt in gebouwen en installaties. Deze trend duurde voort tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Inmiddels is bekend dat asbest gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Zolang...

Read More
Explorable