Navigation Menu
Wetgeving discriminatie

Wetgeving discriminatie

By on jan 26, 2020 in Diverse soorten wetgeving |

In de Nederlandse samenleving zijn allerlei wetten van toepassing die het sociale verkeer moeten regelen. Een van die wetten is de Nederlandse wet over discriminatie, die stelt dat discriminatie verboden is. Deze wet gaat uit van het gegeven dat iedereen gelijk(waardig) is en dat iedereen recht heeft op een gelijke behandeling in gelijksoortige situaties.

Algemene Wet Gelijke Behandeling

Om de gelijkheid van alle burgers te beschermen behelst de wet over discriminatie onder meer een algemene wet die gelijke behandeling beoogt. In het geval van discriminatie kan de bescherming van deze wet verlangd worden. Er mag bijvoorbeeld niet gediscrimineerd worden vanwege iemands geloofsovertuiging. Toch ondervinden vele moslimvrouwen discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit is vaak al het geval bij een sollicitatie. Vanwege het dragen van een hoofddoek kan een moslima worden afgewezen. Misschien wordt ze wel aangenomen, maar slechts op voorwaarde dat ze haar hoofddoek af zal leggen tijdens het werk. In beide gevallen is er sprake van discriminatie en zou deze vrouw bescherming kunnen verlangen van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Boerkaverbod

Inmiddels is het boerkaverbod al van kracht in Nederland. Dit verbod druist echter in tegen de Nederlandse wet over discriminatie. Immers, deze wet stelt dat discriminatie in alle opzichten verboden is. Amnesty International vindt het verbod op het dragen van een boerka in het openbaar dan ook onterecht. Volgens de organisatie betreft het hier een schending van de mensenrechten. De leider van de PVV juicht het boerkaverbod juist toe en betoogt inmiddels voor een hoofddoekjesverbod. Hij mag zich echter eerst wel eens grondig verdiepen in de Nederlandse wetgeving over discriminatie!

Explorable