Navigation Menu
Wetgeving abortus

Wetgeving abortus

By on okt 7, 2020 in Diverse soorten wetgeving |

Aan het begrip abortus kleven verscheidene ethische bezwaren en voorheen was abortus dan ook per definitie verboden in Nederland. In 1984 heeft de Nederlandse overheid er echter voor gekozen om abortus toe te staan en sindsdien bestaat er een wetgeving over het plegen van abortus. Deze wetgeving staat beschreven in de Wet Afbreking Zwangerschap, die echter paradoxale belangen omvat, waardoor met twee verschillende ethische waarden rekening moet worden gehouden. De ene waarde is in het belang van de ongeboren foetus wiens leven beschermd moet worden en de andere waarde is in het belang van de vrouw die haar kind niet wil, omdat ze ongewenst zwanger is, bijvoorbeeld als gevolg van een verkrachting.

Levensvatbaarheid

Omdat een zwangerschap in het teken staat van nieuw leven moet het eventuele plegen van een abortus met veel nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Zo beslist de Wet Afbreking Zwangerschap dat een abortus slechts tot 24 weken zwangerschap ten uitvoer mag worden gebracht. Na 24 weken zwangerschap is de foetus in wezen levensvatbaar. Zou er een abortus na die periode plaatsvinden dan is dit strafbaar, omdat dit beoordeeld wordt als een misdrijf tegen het leven en dat staat gelijk aan het doden van een pasgeboren kind.

Vergunningh2>

Wanneer er definitief besloten wordt tot het uitvoeren van een abortus, dient deze operatie plaats te vinden in een speciale abortuskliniek of in een ziekenhuis dat over een abortusvergunning beschikt. De uitvoerende arts moet sowieso in het bezit zijn van een legale abortusvergunning. Een abortus dient met veel precisie uitgevoerd te worden om eventuele complicaties bij de vrouw te voorkomen. Volgens Amnesty International worden er wereldwijd veel te veel onveilige abortussen uitgevoerd. De gevolgen voor de vrouw die een dergelijke abortus ondergaat zijn schrijnend: van levenslange gezondheidsschade tot en met een dodelijke afloop.

De geaborteerde foetus

Nu rijst de vraag wat er met de foetus gebeurt nadat het geaborteerd is. Kortom, hoe gaan ziekenhuizen en abortusklinieken om met geaborteerde baby’s? Wordt de foetus op een waardige manier begraven of gecremeerd? Nee dus. Het blijkt dat de ongeschonden lichaamsdeeltjes van de geaborteerde baby’s graag worden verhandeld. Of dit in Nederland ook gaande is is tot nog toe niet met zekerheid te zeggen, maar de vermoedens zijn er wel. Het wordt hoog tijd dat ook zulk soort respectloze praktijken strafbaar worden!

Explorable