Navigation Menu
Het adoptieproces

Het adoptieproces

By on sep 11, 2020 in Bekende advocaten |

Een advocaat familierecht is vaak gespecialiseerd in meerdere onderwerpen omtrent familierecht. Ze kunnen bijvoorbeeld adviseren of procederen over onderwerpen die betrekking hebben op bijvoorbeeld scheiden, huwelijkse voorwaarden, kinderalimentatie of de voogdij van de kinderen. Ook adoptie valt onder het familierecht met de vele sub onderwerpen die hierbij horen. Onder het adoptierecht behoren bijvoorbeeld de Nederlandse adopties, interlandelijke adopties, adopties met ouders in het buitenland, adopties van meerderjarigen, AMA’s en partneradopties.

Erkenning en omzetting van adopties

Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een adoptie die in het buitenland tot stand is gekomen, in Nederland moet worden erkend. Bij een minderjarig kind en een sterke adoptie krijgt het kind dan ook de Nederlandse nationaliteit. Is het een zwakke adoptie, dan is omzetting nodig om erkenning van het Nederlands recht te krijgen. In de meeste gevallen is er bijstand van een advocaat nodig.

Stiefouderadoptie of adoptie van meerderjarig kind

Een minderjarig kind kan door een stiefouder geadopteerd worden en in sommige gevallen kan dit ook bij een meerderjarig kind. Een familierecht advocaat weet precies aan welke voorwaarden er moet worden voldaan. Zij kunnen precies vertellen wat de concrete kansen zijn voor een adoptieverzoek. Ook wat betreft het adopteren van volwassen is er inmiddels veel jurisprudentie en zijn vele verzoeken gehonoreerd met een beroep op art. 8 EVRM (bescherming van privé- en familieleven).

Pleegkind en draagmoederschap

Als de biologische ouders niet in staat zijn om voor hun kind te zorgen, wordt het kind soms uit huis geplaatst en komt het vaak terecht bij pleegouders. Hier kan een hechte gezinsband ontstaan die men misschien wil legaliseren. Pleegouders kunnen onder voorwaarden een verzoek indienen om een pleegkind te adopteren, zowel bij Nederlandse pleegkinderen als bij kinderen uit het buitenland. Een familierecht advocaat kan hierbij helpen. Het traject voor draagmoederschap is helaas niet in de Nederlandse wet geregeld. Hier moet de procedure worden afgerond met een verzoek tot adoptie en eventueel een partneradoptie. Een familierechtadvocaat kan in dit hele traject bijstaan.

Adoptie vieren of herroepen

Als de adoptie is afgerond, valt er natuurlijk wat te vieren. De adoptieouders hebben vaak een moeizaam traject doorstaan en als alles dan rond is, is het tijd voor https://www.jeeigentaart.nl/ en een toast op het adoptieouderschap. Heel soms komt het voor dat de geadopteerde de adoptie wenst te herroepen. Ook dit is een zaak voor de familierechtadvocaat. Herroepen moet tussen het 18 en 22ste levensjaar.

Explorable