Navigation Menu
Musawah: moslim feministen in actie

Musawah: moslim feministen in actie

By on apr 25, 2020 in Bekende advocaten |

De kloof tussen de islamitische leringen zoals die vroeger opgetekend zijn in de Koran en de alledaagse geloofspraktijken die vele moslims er tegenwoordig op na houden is enorm groot. Met andere woorden, de zuivere islamitische leer die onder meer de gelijkheid van man en vrouw verkondigt, wordt in het dagelijkse leven van moslimfamilies niet altijd nageleefd. Rechtvaardigheid is soms ver te zoeken. Daarom is de actiegroep Musawah in het leven geroepen, een wereldwijde organisatie van moslimvrouwen. De beweging is actief sinds 2009.

Rechtvaardigheid

De zuivere islamitische ethiek wordt vaak niet op een rechtvaardige manier nageleefd en dat gaat vooral ten koste van moslimvrouwen, die soms in erbarmelijke (familie)omstandigheden leven. De actiegroep Musawah bestaat uit onder meer moslim feministen, wetenschappers en juristen die hun krachten bundelen om het leven van vele moslimvrouwen te veraangenamen. De focus ligt aldus op de rechten van moslimvrouwen die in overeenstemming dienen te zijn met de algemene rechten van de mens zoals die in de Koran verkondigd worden. De doelen die de organisatie stelt kosten veel geld en ook deze actiegroep maakt daarom soms gebruik van een zakelijke lening indien de financiële middelen niet toereikend blijken te zijn. Een goed leven kan slechts dan geleefd worden als er sprake is van een rechtvaardige leefomgeving. Musawah doet er daarom alles aan om de thuissituaties van haar islamitische zusters te verbeteren, door bijvoorbeeld acties te voeren tegen gedwongen huwelijken.

Explorable