Navigation Menu
Pieter Jelles Troelstra

Pieter Jelles Troelstra

By on okt 17, 2019 in Bekende advocaten |

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) was een bekend advocaat uit Friesland. In de jaren tachtig van de 19e eeuw studeerde hij rechten aan de Universiteit te Groningen. Verder vestigde hij zich in Leeuwarden als advocaat. Naast zijn juridische vaardigheden was Troelstra echter ook literair begaafd. Hij schreef diverse Friestalige boeken en heeft zo een uitzonderlijk oeuvre nagelaten. Tot slot was Troelstra ook politiek geëngageerd. Hij zette zich in eerste instantie in voor de Friesche Volkspartij, maar voelde zich uiteindelijk socialist in hart en nieren. Dat deed hem ertoe besluiten om zich bij de socialistische beweging te voegen. Troelstra was lange tijd politiek actief als leider van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP).

Klassenjustitie

Aan het einde van de 19e eeuw vond er een (mislukte) roofoverval plaats op het Friese platteland. Al gauw werden de drie broers Hogerhuis opgepakt en veroordeeld tot jarenlange opsluiting. Dit vonnis was volgens vele (socialistische) omwonenden te wreed en bovendien onrechtvaardig, gezien de misdaad niet ernstig genoeg was geweest. Ook Troelstra vond de zaak zeer onredelijk en sprak van klassenjustitie. Als jurist (en socialist!) probeerde hij de zaak Hogerhuis te heropenen maar dat is hem uiteindelijk niet gelukt.

Explorable